Szakértői bizottsági tevékenység

 

A szakértői bizottsági tevékenység a pedagógiai szakszolgálatok egyik önálló szakfeladata, amelynek keretében történik a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség (BTM) vizsgálata, annak megállapítása, illetve kizárása, valamint az iskolaérettségi/iskolakészültségi vizsgálat.

 

A szakértői vizsgálat indulhat a szülő/gondviselő vagy a köznevelési intézmény kérésére, de minden esetben csak a szülő/gondviselő egyetértésével. A pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsági tevékenységének megindítását szolgáló - előzetes információkat tartalmazó - kérelem elkészítésében a szülő kérésére az óvoda, és az iskola köteles közreműködni.

 

A kérelem letölthető - innen

 

A szakértői vizsgálat törvényileg szigorúan szabályozott, erről részletesen az alábbi jogszabályok rendelkeznek:

- 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek működéséről

 

A szakértői vizsgálat szakmai menete:

A szakértői vizsgálathoz mindenképpen szükséges beutaló, amit az intézmény és a szülő közösen tölt ki. A formanyomtatvány neve: „Szakértői vizsgálat iránti kérelem”. Ebben különböző kérdések szerepelnek a gyermek intézményben illetve otthoni viselkedésére, tanulási, beilleszkedési problémáira, társakkal, felnőttekkel való kapcsolatára, tanulási motivációjára, esetleges korábbi ellátására, fejlesztésének típusára, időtartamára vonatkozóan. Azt kérjük és várjuk, hogy a pedagógusok és a szülők a gyerekkel kapcsolatos tapasztalataikat, a nehézséget jelentő, szokatlan tüneteket, a tanulási és/vagy viselkedéses problémákat írják meg nekünk, ezzel támasszák alá a vizsgálat szükségességét (Pl.: „A gyermek figyelmét nem képes rövid ideig sem a feladatra összpontosítani, hamar elfárad, folyamatos figyelemmel kísérésre, segítségre szorul”. „E. igen érzékeny, kizárólag a felnőttek kapcsolatát keresi. Társaival nem játszik, félrevonul, csak ül a padon”. K-nak különösen a matematika területén vannak elakadásai: egyszerű műveletekben is gyakran téveszt, igen lassú, a szöveges feladatokat többszöri ismétlés után sem érti meg.” „Otthon az egész estét végigtanuljuk, másnapra mégis mindent elfelejt.”).

 

A szülőkkel való első beszélgetést követően a gyermeket egy pszichológus és egy gyógypedagógus vizsgálja. A vizsgálat kétszemélyes helyzetben zajlik, de a szülő – saját kérésére – megfigyelőként részt vehet a vizsgálaton. A vizsgálat légköre oldott, a szorongó gyermekeket is legtöbbször megnyugtatja az őszinte, barátságos légkör, a feladatok, elvárások hozzájuk igazodó közvetítése. A vizsgálatot követően a vizsgálatvezetők megbeszélik a szülővel a vizsgálat tapasztalatait, eredményeit és következményeit: a fejlesztési, ellátási javaslatokat, pszichés támogatás szükségességét, az iskolai különleges gondozás egyes elemeit.

 

A szülő, ha nem ért egyet a szakértői vélemény tartalmával, fellebbezéssel élhet.

 

Fontos kiemelnünk, hogy a vizsgálat végkifejletére vonatkozó konkrét szülői vagy pedagógusi kéréseket (pl. tantárgyi értékelés alóli felmentés megadása) nem áll módunkban teljesíteni. Ilyen esetben is az általános és részképességekre, az iskolai teljesítményre kiterjedő részletes, alapos vizsgálatot végzünk, amit a legritkább, szakmailag csak igen indokolt esetben követ felmentési javaslat. Sokkal inkább igyekszünk az iskolának, a pedagógusnak megfelelő támogatást, szakmai segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanulót a különleges gondozás keretében egyéni bánásmóddal egy legalább minimálisan értékelhető szintre eljuttassák, mint hogy a gyermek az érintett tantárgy tartalmi körében teljesen tájékozatlan legyen.

 

Az iskolaérettségi/iskolakezdési vizsgálat hasonló eljárásmódot követ az előzőekben leírtakhoz. A vizsgálat célja, hogy azokban az esetekben, amikor az óvoda vagy a szülő bizonytalan abban, hogy a tanköteles kort elért gyermek meg tudja-e majd állni a helyét az iskolában, akkor a szülők, óvónők véleményének meghallgatása, majd a gyermek egyéni és csoportos vizsgálati helyzetben történő megfigyelése és vizsgálata alapján szakmai javaslatot teszünk a beiskolázásra vonatkozóan.

 

 

Érdeklődni, ill. jelentkezni lehet:

 

  • Telefonon: (+36 1) 215-91-45; (+36 1) 217-54-69; (+36 1) 456-03-82
  • E-mailben: info.09@fpsz.net
  • Személyesen: 1095 Budapest, Mester u. 67. (bejárat: Tóth Kálmán u. 35.) - térkép