Gyógytestnevelés

 

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

Kerületünkben a gyógypedagógiai ellátást az iskolás gyerekek számára, iskolai helyszíneken biztosítjuk.

Az ellátás helyszínei:

Molnár Ferenc Általános Iskola

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Bakáts

Kőrösi

A kerület többi iskolájának tanulóit is ezekben az iskolákban látjuk el.

 

Kinek van szüksége gyógytestnevelésre, és hogyan szerveződik az ellátás?

 

A segítségre szoruló/jogosult tanulók névjegyzékét évi rendszeres szűrés alapján az iskolaorvos készíti el – az adott tanévet megelőző tanév május 15-ig, majd a névsort továbbítja a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának. A könnyített testnevelés és a gyógytestnevelés szervezése, és a gyógytestnevelési órák beosztása az orvos által meghatározott kategóriák szerint történik.

 

Gyógytestnevelési kategóriák

 

 • I. kategória: könnyített testnevelési órán vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kisméretű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatai nem végezheti. A könnyített testnevelés általában a normál testnevelési órán kerül megszervezésre, az adott iskolában tanító testnevelő tanár vezetésével.
 • II. kategória: gyógytestnevelési órán vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembevevő foglalkozásokat javasol a szakorvos.
  II/A kategória: Az orvosi javaslat alapján testnevelési órán is részt vehet. A féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg.
  II/B kategória: Csak a gyógytestnevelési órán vehet részt, az egészségügyi diagnózisnak megfelelő foglalkozásokon. A féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg.
 • III. kategória: Fel kell menteni a tanulót a testnevelési órán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelési órán való részvételét sem.

 

A gyógytestnevelés részterületei

 

A betegségek típusuk szerint két csoportra oszlanak: 1. mozgásszervi elváltozásokra és 2. belgyógyászat körébe tartozó betegségekre.

 

1. Mozgásszervi elváltozások:

 • helytelen testtartások (lapos hát, domború hát, nyerges hát, fokozott kypholordotikus hát)
 • gerincdeformitások (scoliozis, kifozis, lordozis és ezek kombinációi)
 • Scheuermann-féle csigolyabetegség
 • Mellkasi elváltozások (tölcsérmell, tyúkmell)
 • Deréktáji elváltozások: ágyéki, keresztcsonti panaszok, csigolyák közötti porckorongbetegség (discopatia)
 • Felső végtag elváltozásai (Sprengel – féle deformitás)
 • Habituális vállficam
 • Alsó végtag elváltozásai: veleszületett csípőficam, Schlatter-Osgood-féle betegség, dongaláb (pes varus congenitus), X láb (genu valgum), O láb (genu varum) Kardvádli (genu recurvatum), lábboltozat süllyedés

 

2. Belgyógyászati betegségek:

 • szerzett billentyűhibák (szűkület, billentyűelégtelenség)
 • veleszületett szívbetegségek
 • légzéshibák, légzés elégtelenség
 • ifjúkori hipertónia
 • obesitas
 • asthma bronchiale
 • csökkentlátás
 • ideges eredetű szervi zavarok (vegetatív disztónia)

 

A gyermek/tanuló joga, hogy igénybe vegye az Iskola által nyújtott ingyenes szolgáltatást, használja az eszközöket és a helységet; személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák; fizikai képességeinek, egészségi állapotának, adottságainak megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljön; az őt érintő egészségügyi kérdésekről az órákon vagy azon kívül is tájékoztatást kapjon.

 

A gyermek/tanuló kötelessége, hogy a foglalkozásokon részt vegyen; megtartsa a foglalkozáshoz tartozó helységek, területek és eszközök használati rendjét; megismerje és betartsa a saját és társai testi épségének megóvására vonatkozó előírásokat; ha baleset érte, haladéktalanul jelezze tanárának; tiszteletben tartsa a társai és a vele foglalkozó felnőttek emberi méltóságát és jogait.

 

"Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi."

Arthur Schopenhauer

 

 

 

Érdeklődni, ill. jelentkezni lehet:

 

 • Telefonon: (+36 1) 215-91-45; (+36 1) 217-54-69; (+36 1) 456-03-82
 • E-mailben: info.09@fpsz.net
 • Személyesen: 1095 Budapest, Mester u. 67. (bejárat: Tóth Kálmán u. 35.) - térkép