Munkatársaink

 

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ

 

Arató Domonkos

igazgató

tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: arato.domonkos.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

 

TAGINTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES

 

Ódorné Mátyássy Ágnes

igazgatóhelyettes

gyógypedagógus - pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember

 

 

Kapcsolat:

e-mail: odorne.matyassy.agnes.09@fpsz.net

telefon:215-9145

 

 

NEVELÉSI TANÁCSADÁS, SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG,

KORAI FEJLESZTÉS MUNKACSOPORT

 

Angyal Zsófia

klinikai szakpszichológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: angyal.zsofia.judit.09@fpsz.net

telefon:215-9145

 

Bacskai Csilla

tanácsadó szakpszichológus, tehetségkoordinátor

 

 

Kapcsolat:

e-mail: bacskai.csilla.09@fpsz.net

telefon: 30 / 431-1981

 

Baloghné Ebner Orsolya

gyógypedagógus, logopédus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: baloghne.ebner.orsolya.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Basáné Utassy Beáta

gyógypedagógus, klinikai szakpszichológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: basane.utassy.beata.09@fpsz.net

telefon: 30 / 265-2653

 

Bauer Viktória

klinikai szakpszichológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: bauer.viktoria.09@fpsz.net

telefon:215-9145

 

Bednárikné Bíró Marianna

tanító, tanár, gyógypedagógus -

tanulásban akadályozottak pedagógiája szak

 

Kapcsolat:

e-mail: bednarikne.biro.marianna.09@fpsz.net

telefon: 20 / 440-9361

 

Bíró Ágoston

gyógypedagógus

- értelmileg akadályozottak pedagógiája, szomatopedagógia szak

 

Kapcsolat:

e-mail: biro.agoston.balazs.09@fpsz.net

telefon:215-9145

 

Fehérvári Katalin

gyógypedagógus

- logopédus

 

Kapcsolat:

e-mail: kovacsne.fehervari.katalin.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

dr. Fentné Tóth Erika

mestergyógypedagógus-pszichopedagógia szakos tanár, mentálhigiénés szakember, multikulturális nevelés tanára, szaktanácsadó

 

 

Kapcsolat:

e-mail: fentne.toth.erika.09@fpsz.net

telefon: 20 / 374-5393

 

Forgács Eszter

pszichológus, gyógypedagógus,

gyermekpszichodráma vezető, zeneterapeuta

 

 

Kapcsolat:

e-mail: forgacs.eszter.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

H. Pozsár Beáta

klinikai szakpszichológus, pszichodráma vezető

 

 

Kapcsolat:

e-mail: info.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Hátszegi Eszter

pszichológus, iskola- és óvodapszichológus koordinátor

 

 

Kapcsolat:

e-mail: hatszegi.eszter.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Imre Borbála

gyógypedagógus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: imre.borbala.09@fpsz.net

telefon: 70 / 630-8300

 

Jánó Annamária

gyógypedagógus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: jano.annamaria.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Kisdi Ágota

pszichológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: kisdi.agota.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Koroknai Eszter

gyógypedagógus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: koroknai.eszter.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Kuncz Eszter

gyógypedagógus - logopédus,

tanácsadó szakpszichológus

 

Kapcsolat:

e-mail: kuncz.eszter.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Kunos Vera

klinikai szakpszichológus

Integrált Kifejezés- és Táncterapeuta

 

Kapcsolat:

e-mail: info.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Nagy Dóra

gyógypedagógus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: nagy.dora.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Nagyné Győry Mária

gyógypedagógus, tanácsadó, korai fejlesztő terapeuta

 

 

Kapcsolat:

e-mail: nagyne.gyory.maria.09@fpsz.net

telefon: 30 / 451-7008

 

Nemes Andrea

klinikai szakpszichológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: info.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Pál Judit

pszichológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: pal.judit.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Rendes Kriszta

klinikai szakpszichológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: rendes.kriszta.09@fpsz.net

telefon: 30 / 257-7114

 

Rozgonyiné Cziffer Veronika

gyógypedagógus-pszichopedagógus

 

Kapcsolat:

e-mail: rozgonyine.cziffer.veronika.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Sebe Mariann

gyógypedagógus,

oligofrén-, szomatopedagógia szakos gyógypedagógia tanár

 

Kapcsolat:

e-mail: sebe.mariann.09@fpsz.net

telefon:70 / 606-2499

 

Stefanov I. Katalin

gyógypedagógus, tehetségkoordinátor

 

 

Kapcsolat:

e-mail: stefanov.katalin.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Somlai Beatrix

gyógypedagógus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: somlai.beatrix.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Szabó Ágoston

pszichológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: szabo.agoston.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Szántai Gabriella

 gyógypedagógus - logopédus, klinikai szakpszichológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: szantai.gabriella.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Szász Ágnes

gyógypedagógus

 

Kapcsolat:

e-mail: szasz.agnes.09@fpsz.net

telefon:215-9145

 

dr. Székács Eszter

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

 

 

Kapcsolat:

e-mail: szekacs.eszter.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Udvarnoky Virág

gyógypedagógus-pszichopedagógus, szociológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: udvarnoky.virag.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Vadász Piroska

pszichológus, zeneterapeuta

 

 

Kapcsolat:

e-mail: vadasz.piroska.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

 

LOGOPÉDIA MUNKACSOPORT

 

Balog Adél

gyógypedagógus - logopédia és

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

 

 

Kapcsolat:

e-mail: balog.adel.09@fpsz.net

telefon: 30 / 337-3933

 

Bárdos Orsolya

gyógypedagógus - logopédia,

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányok

 

 

Kapcsolat:

e-mail: bardos.orsolya.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Berkó Judit

gyógypedagógus – logopédus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: berko.judit.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Farkasné Márkus Tímea

gyógypedagógus - logopédia szakos tanár

- pszichopedagógia szakos terapeuta

 

 

Kapcsolat:

e-mail: info.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Gerencsér Anna

gyógypedagógus – logopédus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: gerencser.anna.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Gibárti Mariann

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, gyógypedagógus logopédia szakirányon és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

 

 

Kapcsolat:

e-mail: gibarti.mariann.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Kisztner Liliána

gyógypedagógus – logopédus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: kisztner.liliana.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Kövesdiné Kereskényi Anita

gyógypedagógus - logopédia szakos tanár - hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta; speciális pedagógia szakos tanár;

szakvizsgázott pedagógus

 

Kapcsolat:

e-mail: kovesdine.kereskenyi.anita.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Pogácsás Nóra

logopédus-szurdopedagógus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: pogacsas.nora.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Szabó Anna

gyógypedagógus-logopédia szakos tanár,

pszichopedagógia szakos terapeuta

 

 

Kapcsolat:

e-mail: szabo.anna.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

 

GYÓGYTESTNEVELÉS MUNKACSOPORT

 

Hegyaljai Attila

gyógytestnevelő

 

 

Kapcsolat:

e-mail: hegyaljai.attila.09@fpsz.net

telefon: 20 / 777-4343

 

dr. Lajtárné Kubinyi Andrea

testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár, gyógytestnevelő mentortanár

 

 

Kapcsolat:

e-mail: lajtarne.kubinyi.andrea.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Szathmáry Boglárka

gyógytestnevelő

 

 

Kapcsolat:

e-mail: szathmary.boglarka.09@fpsz.net

telefon: 20/4806895

 

 

ADMINISZTRÁCIÓS MUNKACSOPORT

 

Ács Márta

pedagógiai asszisztens

 

 

Kapcsolat:

e-mail: info.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Buzáné Sütő Éva

pedagógiai asszisztens

 

 

Kapcsolat:

e-mail: info.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Nyári Johanna

pedagógiai asszisztens

 

 

Kapcsolat:

e-mail: info.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

 

JELENLEG GYED-EN, GYES-EN LÉVŐ KOLLÉGÁINK

 

Jantner Judit

klinikai szakpszichológus, pszichológia tanár

 

 

Kapcsolat:

e-mail: jantner.judit.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Gellért Fruzsina

pszichológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: gellert.fruzsina.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Madarász-Várnai Dalma

Gyógypedagógus, logopédus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: varnai.dalma.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Móczikné Laczikó Tímea

gyógypedagógiai asszisztens

 

 

Kapcsolat:

e-mail: info.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Kovács-Bolyki Noémi

pszichológus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: info.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Kovácsné Süveges Anita

gyógypedagógus - logopédus

 

 

Kapcsolat:

e-mail: info.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Majorné Bán Gabriella

gyógypedagógus - logopédia szakos tanár

- pszichopedagógia szakos terapeuta

 

 

Kapcsolat:

e-mail: majorne.ban.gabriella.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Varga Veronika

gyógypedagógus -

tanulásban akadályozottak pedagógiája szak

 

 

Kapcsolat:

e-mail: varga.veronika.09@fpsz.net

telefon: 215-9145

 

Király Ágnes

pszichológus, óvoda- és iskolapszichológus koordinátor

 

 

Kapcsolat:

e-mail: kiraly.agnes.09@fpsz.net

telefon: 215-9145